Regulamin


 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez:
  MULTIFLOTA z siedzibą w Chwaszczynie (80-209), ul. Norwida 20, NIP 5831355895, REGON: 221624436
 2. System MULTIFLOTA to oprogramowanie, którego celem (funkcjonalnością) jest zarządzenie naprawami samochodów zarejestrowanych w systemie klientów poprzez kierowalność spraw do warsztatów będących użytkownikami systemu.
 3. MULTIFLOTA umożliwia odbieranie informacji o statusie sprawy.
 4. Aplikacja nie jest instalowana na urządzeniach uczestników; System działa on-line na serwerach dostawcy usługi.
 5. Użytkownikiem systemu w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która po rejestracji w systemie korzysta z proponowanych przez system funkcjonalności.
 6. O zarejestrowaniu użytkownika decyduje MULTIFLOTA.
 7. Rejestrując się w systemie użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych do działań niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez MULTIFLOTA.
 8. System MULTIFLOTA jest nieodpłatny dla Użytkowników zlecających naprawy, a dostęp do niego odbywa się poprzez zalogowanie na stronie www.multiflota.com.
 9. Dla korzystania z systemu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz zalogowanie do systemu po wcześniejszej pomyślnej rejestracji.
 10. MULTIFLOTA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez warsztaty które świadczą usługi w pojazdach klientów.
 11. Użytkownik ma wgląd do swoich danych, które może w każdej chwili poprawić bądź zlecić ich modyfikacje administratorowi systemu.
 12. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z systemu poprzez wypowiedzenie umowy.
 13. Korzystanie z systemu MULTIFLOTA w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku, jest bez zgody Usługodawcy niedopuszczalne.
 14. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu, prosimy o wysyłanie maila na adres: multiflota@multiflota.com bądź kontakt telefoniczny pod numerem infolinii na stronie głównej www.multiflota.com.
 15. MULTIFLOTA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni 14 dni przed wejściem w życie zmiany na stronie internetowej. W przypadku braku zgody na zmianę regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym umowę w terminie 14 od powzięcia informacji o zmianie regulaminu. Prawo do wypowiedzenia umowy wygasa w przypadku skorzystania z serwisu po wprowadzeniu zmiany w Regulaminie.

Powrót do strony głównej

© 2017 - Multiflota