Gratyfikacje dla warsztatu

Współpracując jako warsztat z firmą Multiflota

Multiflota to nie tylko zarządzanie flotą aut Klientów oraz oferty dla nich.

Multiflota to także szereg korzyści dla warsztatów będących członkami naszej sieci. Współpracując z nami uczestniczycie Państwo w zamkniętej grupie wzajemnie powiązanych podmiotów, które realizując zakupy towarów wewnątrz swojej sieci, wzajemnie zwiększają swoje przychody i minimalizują koszty.

Korzyści z używania systemu

Korzyści płynące ze współpracy z nami to m.in.:

 • zwiększone przychody dzięki kierowalności napraw,
 • zwiększanie przychodów dzięki wewnątrzsieciowym zakupom dokonywanym przez inne warsztaty,
 • zwiększanie przychodów dzięki wewnątrzsieciowym zakupom własnym u członków sieci,
 • możliwość rozwinięcia sprzedaży dodatkowych produktów/usług oferowanych Klientom,
 • specjalne systemy rabatowe na zakupy towarów i usług dla uczestników sieci,
 • możliwość sprzedaży aut uczestnikom programu – Klientom Multiflota,
 • możliwość odkupywania aut wycofywanych z eksploatacji przez uczestników programu – Klientów Multiflota,
 • pewność zapłaty,
 • prosty system weryfikacji słabych i mocnych stron warsztatu – raporty jakościowe po każdej usłudze,
 • zamknięty krąg dostawców z systemem rabatów i ofert specjalnych dla członków sieci warsztatów Multiflota,
 • stały przypływ nowych Klientów,
 • autoryzowanie napraw to prostota rozliczeń,
 • łatwość rozwiązywania spraw gwarancyjnych wewnątrz sieci warsztatów,
 • szkolenia,
 • konkursy.

Powrót do strony głównej

© 2017 - Multiflota